O portálu Stromy pod kontrolou

Primárním účelem projektu Stromy pod kontrolou je vytvořit širokou databázi informací o stromech na veřejně přístupných plochách bez ohledu na jejich správce či vlastníka a umožnit jejich logickou a efektivní kontrolu a správu. Spoluprací se špičkovými akademickými pracovišti a soukromými společnostmi hodláme vytvořit širokou informační platformu, která pomůže informace z portálu dále využívat a zhodnocovat.

  • Co portál nabízí?
  • Komu je portál určen?
  • Principy projektu
  • Podporováno

Zveřejnění inventarizací stromů

Města, obce, správci silnic nebo jiné organizace a jednotlivci, kteří vlastní stromy na veřejných prostranstvích nebo je mají ve správě, mohou na portálu zveřejnit plošné inventarizace svých stromů. Vlastník zveřejněné inventarizace si sám rozhoduje o tom, zda budou jeho data zveřejněna a jaké množství informací o stromech ostatní uživatelé uvidí. Portál představuje unikátní nástroj informování veřejnosti o úrovni a rozsahu péče o stromy v mimolesní zeleni. V současné době je možné importovat inventarizace ze systému MyTrees.

Pomůcky pro plánování péče

Pro zveřejněné inventarizace velkého rozsahu, u kterých je obtížné kontrolovat všechny stromy každý rok, je možné používat plánování kontrol pomocí metodiky ISAT. Tato metodika umožňuje vytvoření plánu, podle kterého mohou být během stanoveného počtu let navštíveny a zkontrolovány všechny plochy (ulice, parky, ...) se stromy. Plán je sestavován tak, aby exponovanější plochy byly kontrolovány přednostně. Na detailnější úrovni umožňuje tento přístup provádět i racionální aktualizace hodnocení a plánovat rozsah ošetření podle objemu prostředků, které jsou k dispozici.

Evidence bezpečnostních vazeb

Vlastníci stromů mohou evidovat bezpečnostní vazby na svých stromech. Arboristické firmy mohou evidovat vazby, které nainstalovaly. Portál následně informuje vlastníka stromu i arboristu o nutnosti vazby kontrolovat, revidovat či přeinstalovávat. U každé vazby je možné evidovat i prováděné kontroly stavu.

Vyhledávání arboristických firem

Vlastníci stromů i veřejnost mají k dispozici nástroj pro vyhledání odborné arboristické firmy. Je možné vyhledávat podle jména firmy nebo osob, které v nich figurují, ale také podle regionů, ve kterých působí či služeb, které nabízí.

Veřejnost

Veřejnost získává možnost najít informace o stromech v okolí svého bydliště a vyhledat odbornou arboristickou firmu. K využívání možností portálu se veřejnost nemusí registrovat.

Majitelé stromů

Majitelé stromů se mohou zaregistrovat jako Partneři. Registrací získávají možnost evidence bezpečnostních vazeb, zveřejnění inventarizace svých stromů, každoroční souhrn doporučovaných akcí, pomůcky pro plánování péče, možnost vyhledání odborné arboristické firmy a další. Všechny služby jsou zdarma.

Více o výhodách Partnerského účtu

Arboristické firmy

Arboristické firmy se mohou zaregistrovat jako Arboristé. Registrací získávají možnost evidence instalovaných bezpečnostních vazeb, každoroční přehled o doporučených akcích a další. Všechny služby jsou zdarma.

Více o výhodách Arboristického účtu

Svoboda připojení a sdílení

Všichni uživatelé mají právo sdílet své informace s kýmkoli bez omezení po vzájemném souhlasu. Uživatelé veřejného prostoru mají právo získávat informace o úrovni péče a kontroly stromů, které je obklopují.

Vlastnictví a kontrola informací

Vlastník informací má plné právo je zpřístupňovat dle vlastního uvážení. Pomocí nastavení ochrany soukromí je schopen ovlivňovat detail zpřístupňovaných informací ostatním registrovaným uživatelům.

Volný přístup k informacím

Lidé mají mít volný přístup k informacím, které jim poskytují druzí. Současně mají mít jednoduché a efektivní nástroje jak získané informace interpretovat a analyzovat.

Rovný přístup

Každá osoba - vlastník dat, správce, poskytovatel reklamy či jakýkoli jiný uživatel systému - má mít právo přístupu ke zveřejňovaným informacím. Práva a povinnosti všech uživatelů portálu Stromy pod kontrolou se upravují stejnými Podmínkami užívání.

Projekt Stromy pod kontrolou je podporován časopisem Zahradnictví.