Celostátní zimní arboristická konference

V aule České zemědělské univerzity proběhne ve dnech 9. - 10. února 2017 celostátní konference věnovaná problematice “Poškození dřevin v mimolesním prostředí”. Konferenci pořádá Arboristická akademie ZO ČSOP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Fakultou životního prostředí ČZU. Odborníci ze státní správy, samospráv měst, zástupci organizací spravujících rozsáhlé populace dřevin i profesionální arboristé a zahradníci zde budou diskutovat nad tématikou zásahů, které lze provádět při správě veřejné zeleně, aniž by došlo k naplnění definice “poškození dřeviny” dle zákona o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Konference bude doplněna diskusními panely a workshopy na dílčí témata.

Celý článek: http://www.cizp.cz/Celostatni-zimni-arboristicka-konference.html