Novinky

Celostátní zimní arboristická konference

V aule České zemědělské univerzity proběhne ve dnech 9. - 10. února 2017 celostátní konference věnovaná problematice “Poškození dřevin v mimolesním prostředí”. Konferenci pořádá Arboristická akademie ZO ČSOP ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Fakultou životního prostředí ČZU. Odborníci ze státní správy, samospráv měst, zástupci organizací spravujících rozsáhlé populace dřevin i profesionální arboristé a zahradníci zde budou diskutovat nad tématikou zásahů, které lze provádět při správě veřejné zeleně, aniž by došlo k naplnění definice “poškození dřeviny” dle zákona o ochraně přírody (č. 114/1992 Sb.). Konference bude doplněna diskusními panely a workshopy na dílčí témata.

Celý článek: http://www.cizp.cz/Celostatni-zimni-arboristicka-konference.html

Napsali o nás: Slavkov chce mít stromy pod kontrolou

 

Uschlé a nebezpečné stromy nebo naopak perspektivní zeleň, která potřebuje odborné ošetření. O tom, v jakém stavu jsou konkrétní stromy v některých ulicích Slavkova u Brna, si mohou občané města najít na přehledné mapě na stránkách www.stromypodkontrolou.cz.

Postupně jsou do ní zaznamenávány všechny stromy a keře v intravilánu města. Informace o stavu každého stromu byly zpracovány dendrology, kteří v uplynulých měsících provedli takzvanou pasportizaci městské zeleně. Výsledkem je dokument, který podrobně informuje o stavu každého stromu, v jaké je kondici a zda je určený k ošetření či ke kácení. Kromě možnosti kontroly každého občana, který se může podívat na to, zda před jeho domem stojí zdravý strom, slouží databáze stromů také jako manuál pro Technické služby. Ty tak mají jasné informace o tom, které stromy můžou být časem nebezpečné a které stačí „pouze“ zdravotně ořezat.

Celý článek ... http://www.veslavkove.cz/priroda/slavkov-chce-mit-stromy-pod-kontrolou.aspx

Stromy pod kontrolou ve Zdravém městě Prostějov

Primárním účelem projektu Stromy pod kontrolou je vytvořit širokou databázi informací o stromech na veřejně přístupných plochách bez ohledu na jejich správce či vlastníka a umožnit jejich logickou a efektivní kontrolu a správu. Spoluprací se špičkovými akademickými pracovišti a soukromými společnostmi hodláme vytvořit širokou informační platformu, která pomůže informace z portálu dále využívat a zhodnocovat.                                                                      
Města, obce, správci silnic nebo jiné organizace a jednotlivci, kteří vlastní stromy na veřejných prostranstvích nebo je mají ve správě, mohou na portálu zveřejnit plošné inventarizace svých stromů. Portál představuje unikátní nástroj informování veřejnosti o úrovni a rozsahu péče o stromy v mimo lesní zeleni. 

Magistrát města nechal zpracovat inventarizaci stromů v majetku města. Díky tomuto pasportu tak bude mít nejen prostějovský magistrát, ale i široká veřejnost možnost získat informace o jednotlivých stromech v ulicích, parcích, sídlištích, o jejich stavu, stáří a druhu. Podrobně je tento pasport zpracován v mapovém projektu, který je volně přístupný na uvedených webových stránkách.
Tento systém slouží nejen k tomu, že občané mají kvalitní a aktuální informace o tom, jaké druhové složení se kde nalézá, ale získávají identifikaci stromu v případě jeho úhynu, či špatného zdravotního stavu pro potřeby ošetření nebo pokácení, výměny, ochrany a podobně.

Celý článek ... http://www.prostejov.eu/cz/obcan/zdrave-mesto-prostejov/stromy-pod-kontrolou/

Stromy v parcích a na sídlištích jsou pod kontrolou

Město Jindřichův Hradec nechalo zpracovat inventarizaci stromů na plochách všech parků a sídlišť ve městě. Díky webovým stránkám tak budou mít občané možnost identifikovat strom, který je zajímá, zjistit jeho zdravotní stav, popřípadě další informace. 

Inventarizace byla zpracována firmou SAFE TREES, s. r. o. za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí v rámci Programu zeleň do měst a jejich okolí. V rámci projektu „Inventarizace sídelní zeleně v Jindřichově Hradci“ byla provedena inventarizace zeleně na 8 nejexponovanějších lokalitách – tzn. na plochách všech parků (U sv. Trojice, Jablonského sady, Husovy sady, Park pod GVN a Mertovy sady) a sídlišť (U Nádraží, Vajgar a Hvězdárna). Díky inventarizaci má město Jindřichův Hradec, ale i široká veřejnost, možnost získat informace o jednotlivých stromech v parcích a na sídlištích, o jejich stavu, druhu a perspektivě. Všechny zinventarizované stromy jsou zaneseny do mapového projektu, který je volně přístupný nawww.stromypodkontrolou.cz. Chcete-li se dozvědět něco bližšího o stromu, který vám roste před domem či v blízkém parku, stačí kliknout na stránky, zvolit mapový portál, přiblížit si lokalitu a strom. Uvidíte tak informační kartu stromu a fotografie. Podrobnější informace o zinventarizovaných stromech je možné získat na Městském úřadě v Jindřichově Hradci, odboru životního prostředí nebo na Službách města Jindřichův Hradec. Inventarizace slouží především správcům zeleně tj. Službám města Jindřichův Hradec, jako koncepční materiál, podle kterého bude plánována péče o zeleň ve městě a navrhovány nové výsadby.

Více informací:

http://www.jh.cz/cs/aktuality/stromy-v-parcich-a-na-sidlistich-jsou-pod-kontrolou.html

Prezentace portálu přijata na mezinárodní arboristickou konferenci

Přednáška na téma "Sdílení dat z dendrologických průzkumů s veřejností", v rámci níž budou prezentované možnosti portálu www.stromypodkontrolou.cz (v anglické verzi www.checktrees.com) byla přijata do sekce "International Perspective" na letošní mezinárodní konferenci pořádanou International Society of Arboriculture. Konference se bude konat v srpnu v Orlando, Florida, U.S.A.

http://www.isa-arbor.com/events/schedule/item.aspx?SubEventID=113

Starší články