Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Safe Trees se věnuje projektům, které často posouvají stávající hranice oboru arboristiky. Jakožto společnost, která chce jednat odpovědně, se snažíme nalézt rovnováhu mezi inovací a zajištěním potřebné úrovně ochrany osobních údajů a bezpečnosti našich uživatelů. Při plnění našich úkolů nám na všech úrovních pomáhají Principy ochrany osobních údajů přijímat rozhodnutí, která chrání naše uživatele.

Využívat informace k tomu, abychom uživatelům poskytovali kvalitní produkty a služby

Zaměřit se na výborný uživatelský dojem je první zásadou portálu Stromy pod kontrolou. Informace od uživatelů nám umožňují vytvářet užitečné a přínosné služby a produkty. Věříme, že zaměříme-li se na uživatele, pomůže to rozvoji produktů a funkcí pro ochranu osobních údajů.

Zajistit, aby shromažďování osobních údajů bylo transparentní

Snažíme se uživatele seznámit s tím, jaké informace používáme k personalizaci našich služeb. Je-li to možné, snažíme se být transparentní v tom, jaké informace máme o jednotlivých uživatelích a jaké informace používáme při poskytování našich služeb.

Poskytnout uživatelům možnost volby, aby mohli chránit své soukromí

Lidé mají odlišné potřeby a názory týkající se ochrany osobních údajů. Abychom vyhověli širokému spektru našich uživatelů, snažíme se dát uživateli možnost detailně rozhodovat o nakládání s jejich osobními informacemi. Věříme, že osobní informace nelze držet jako rukojmí. S osobními informace uživatelů neobchodujeme.

Se získanými informacemi nakládat odpovědně

Přijímáme odpovědnost za ochranu údajů, které nám uživatelé svěřují. Záležitosti týkající se zabezpečení bereme vážně.