Podmínky užívání

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a uživatele portálu Stromy pod kontrolou. Provozovatelem portálu je společnost SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Rosice u Brna, Na Štěpnici 945, PSČ: 665 01, IČ: 26935287, reg. u KS v Brně, oddíl C, vložka 46404.

Tato dohoda je sepsána v českém jazyce a pokud se její překlad liší od této verze, česká verze je rozhodující.

Datum poslední revize: 23. 9. 2015

Deklarace práv a povinností

Deklarace práv a povinností (“Deklarace”) je odvozena od Principu projektu Stromy pod kontrolou a řeší náš vztah vůči uživatelům a dalším stranám, které využívají internetový portál Stromy pod kontrolou. Registrací uživatele na portálu Stromy pod kontrolou souhlasíte s Podmínkami užívání.

Soukromí

Soukromí dat našich klientů je naší prioritou. Vytvořili jsme naše Zásady ochrany osobních údajů, abyste měli přehled o tom, jak můžete využívat portál Stromy pod kontrolou, jaká data sdílíte s ostatními a jakým způsobem vytváříme jeho obsah. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů a abyste jich využívali při realizaci svých rozhodnutí.

Sdílení obsahu a informací

Vlastníkem veškerých informací na portálu Stromy pod kontrolou je partner projektu, který svá data vystavuje. Úroveň sdílení informací partner kontroluje prostřednictvím nastavení v sekci Sdílení. Současně poskytujete provozovateli portálu (společnost Safe Trees, s.r.o.) neexklusivní, bezplatné právo využívat data, která vystavujete na portál Stromy pod kontrolou nebo v souvislosti s ním.

Po vypnutí projektu partnerem jsou data odstraněná z prostředí, které je viditelné pro uživatele portálu, kromě informace o pozicích stromů a jejich graficky vyjádřeném průmětu korun. Kompletní data ale mohou být stále zachovaná na záložních médiích.

Bezpečnost

Děláme vše pro to, aby data vystavená na portál Stromy pod kontrolou byla v bezpečí, ovšem nemůžeme jejich bezpečnost zcela garantovat.

Registrace a bezpečnost přihlašovacích údajů

Uživatelé portálu Stromy pod kontrolou udávají svá skutečná jména a adresy a je třeba Vaší podpory k zachování věrohodnosti a bezpečnosti těchto dat. Svou pomoc vyjádříte respektováním následujících pravidel:

  1. Nebudete na portál Stromy pod kontrolou vystavovat žádné nepravdivé či lživé údaje, nebudete bez svolení zřizovat účty pro jiné uživatele než pro sebe.
  2. Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
  3. Pokud dojde ke zrušení Vašeho účtu ze strany správce, nebudete tento účet vytvářet znovu.
  4. Nebudete portál využívat pokud nejste plnoletý (plnoletá).
  5. Zveřejněné údaje budete udržovat aktuální a přesné.
  6. Nebudete předávat heslo ke svému účtu nikomu jinému, přihlašovat se pod cizím heslem a podnikat žádné akce, které by mohly kompromitovat bezpečnost dat vystavených na portálu.
  7. Nebudete provádět transfer dat bez písemného souhlasu správce portálu.
  8. Pokud si vyberete uživatelské jméno ke svému účtu, správce portálu si rezervuje právo Vám toto jméno odejmout a účet zrušit (např. v případech, kdy je jméno názvem cizí společnosti chráněné copyrightem apod.)

Ukončení spolupráce

Pokud dojde k porušení litery nebo ducha Deklarace, příp. pokud vystavíte správce portálu riziku právního postihu, je správce oprávněný zablokovat účet zodpovědného uživatele. Uživatel o tom bude informován e-mailem, příp. při následujícím přihlášení na portál. Uživatel může kdykoli zažádat o smazání svého účtu a znepřístupnit data na portálu.

Spory

Naší snahou je udržovat portál bez chyb, bezpečný a v plné funkčnosti. Ale všichni partneři jej využívají na vlastní riziko. Správce portálu není zodpovědný za data a informace vystavované jednotlivými partnery.

Pokud dojde k soudnímu sporu se správcem portálu z důvodu dat vystavených Vámi jako partnerem, souhlasíte s poskytnutím náhrady nákladů s tímto sporem vč. přiměřených nákladů na zastupování.