Partnerský účet

Partnerem je vlastník nebo správce stromů, kterému není lhostejná jejich provozní bezpečnost, a který nepodceňuje nutnost pravidelně kontrolovat jejich celkový stav.

Stromy jsou bohatstvím

Stromy představují hodnotu, které si jako správci svého majetku vysoce vážíme. Stojíme o udržení perspektivních jedinců a kvalitní péči o hodnotné stromy. Provádíme v odpovídajícím rozsahu náhradu stromů kácených novými výsadbami a kompenzačními zásahy.

Stromy mohou hrozit

Stromy mohou představovat riziko, které nepodceňujeme a děláme vše proto, aby bylo minimální. I když není možné zcela zabránit selhání stromů či jejich částí, pravidelnými kontrolami a kvalitní péčí se snažíme o minimalizaci jejich následků.

Péče o stromy

  • Hodnocení stavu našich stromů provádí odborní pracovníci (arboristé - konzultanti) pomocí vizuálních metod šetření s využitím moderních metodik a postupů.
  • Kontrola provozní bezpečnosti stromů patří mezi naše priority. Proto se snažíme každoročně doplňovat a aktualizovat databázi s inventarizací stromů.
  • Základní informace o našich stromech zveřejňujeme na internetovém portálu “Stromy pod kontrolou”.
  • Ošetření a výsadby našich stromů provádí výhradně odborné zahradnické a arboristické firmy s odpovídající kvalifikací pracovníků.
  • V případě nutných kácení provádíme odpovídající kompenzační opatření pro zajištění trvalé udržitelnosti rozvoje stromové populace.